Schneider schneider
gitig
Rust 0 0

A cli program to easily handle .gitignore files

Güncellendi 1 ay önce

contents of rezept-schneider.de

Güncellendi 2 ay önce

dotfiles
Lua 0 0

All of my important config files

Güncellendi 3 ay önce

Güncellendi 5 ay önce

pom
Rust 0 0

Simple pomodoro timer for command line

Güncellendi 1 yıl önce

stopwatch
Rust 0 0

A very simple Stopwatch for the command line

Güncellendi 1 yıl önce

Docker container for texlive with pygments

Güncellendi 1 yıl önce

aoc
Rust 0 0

Advent of Code

Güncellendi 1 yıl önce

killbot
Go 0 0

Güncellendi 1 yıl önce

mensa
JavaScript 0 1

Speiseplan der Mensen der Georg-August-Universität Göttingen

Güncellendi 2 yıl önce

schneiderbot
Python 0 0

Güncellendi 2 yıl önce